Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Вимоги до ваговимірювальної техніки, яка використовується при проведені торговельно-комерційних операцій


Останнім часом на ринках, МАФах, ярмарках, лотках суб’єкти господарювання, порушуючи права споживачів на достовірну інформацію про результати вимірювань, масово використовують вагові побутові пристрої китайського виробництва або взагалі невідомих виробників, які фальсифіковані під ваги торгового призначення, і які відповідно до вимог законодавства, заборонені для використання.

  З метою недопущення порушень у ході здійснення торговельно- комерційних операцій та враховуючи соціальну важливість питань захисту прав споживачів у сфері торгівлі, Держпродспоживслужба доводить до відома споживачів та суб’єктів господарської діяльності, які працюють на ринках, вимоги чинного законодавства до ваговимірювальної техніки.

  Ваги та гирі, які використовуються для здійснення торговельно- комерційних операцій повинні мати повірочне тавро або свідоцтво про повірку, відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VIІ, Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062, ДСТУ EN 45501:2016 (EN 45501:2015, IDT) «Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів» і ДСТУ OIML R 111-1:2008 «Гирі класів точності E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 І M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування».

  Ваги обов’язково повинні мати маркування, що містить товарний знак виробника, заводський номер, клас точності, найбільшу та найменшу границі зважування, ціну поділки або дискретність відліку, знак відповідності.

  Кожен екземпляр ваг має відповідну ідентифіковану за заводським номером експлуатаційну документацію, де зокрема зазначається інформація стосовно гарантійних зобов’язань виробника.

  Відповідно до затверджених наказом Мінекономрозвитку міжповірочних інтервалів (наказ від 13.10.2016 № 1747, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 01.11.2016 за № 1417/29547), повірка ваг та гир усіх типів повинна проводитися раз на рік.    

 Наголошуємо, що під час проведення торговельно-комерційних операцій забороняється використовувати несправні, фальсифіковані або перероблені засоби вимірювальної техніки, такі, що не пройшли періодичну повірку, повірку після ремонту та не відповідають встановленим метрологічним вимогам.  

  Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, які використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців.

 Шановні споживачі! У випадках виявлення Вами фактів використання суб’єктами господарювання фальсифікованих, перероблених, несправних, з ознаками зовнішнього втручання засобів вимірювальної техніки або таких, що не пройшли періодичну повірку, прохання звертатися до Держпродспоживслужби України (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1) або її територіальних органів (адреси та телефони територіальних органів Держпродспоживслужби можна знайти на сайті www.consumer.gov.ua у розділі Контакти), які знаходяться в областях та м. Києві. Держпродспоживслужба та її територіальні органи розглядають усі звернення споживачів, права яких було порушено, у встановлений чинним законодавством термін.