Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Рекомендації: перелік необхідних документів та процедур для отримання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання


Діяльність пов’язана з використанням радіоактивних речовин та інших джерел іонізуючого випромінювання врегульовано рядом нормативно-правових актів, зокрема санітарного законодавства, а саме: ДГН "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)", ДГН "Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)"; ДСП 6.177-2005-09-02 "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"; ДСанПіН 6.6.3-150-2007 "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" якими і передбачено ряд заходів, спрямованих на захист життя та здоров’я населення, одним з яких є необхідність отримання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (документального засвідчення наявності належних умов роботи з ними). Даний дозвіл відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» віднесений до адміністративних послуг.

  Враховуючи вищевказане Головним управлінням Держпродспоживслужби в Тернопільській області відповідно до «Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. №667 здійснюється надання даної адміністративної послуги через Центр надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль вул. Кн. Острозького, 6.

   Для її отримання в Центр надання адміністративних послуг необхідно суб’єктом звернення особисто, або його законним представником (згідно доручення) подати заяву визначеного зразка та перелік документів передбачений затвердженою інформаційною картою адміністративної послуги опублікованою на сайті ЦНАП (Web: http://cnap.rada.te.ua/).

Цей перелік передбачає наступні позиції:

 1. Заява за встановленою формою, згідно чинного законодавства, на ім'я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
 2. Специфікація - це довідки або інші документи про опис, повний склад об’єкта, на який видається санітарний паспорт та показники його ідентифікації (в т.ч. щодо устаткування, обладнання та ДІВ; технічні характеристики, відомості щодо фірм-виробників, дати випуску та введення в експлуатацію, опис приміщень в яких він встановлений, дані про персонал що здійснює обслуговування, умови та параметри провадження діяльності, згідно ліцензії з ядерної та радіаційної безпеки, тощо).
 3. Копія попереднього дозволу (санітарного паспорта) (у разі наявності).
 4. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат (за наявності, якщо він виготовлений після 2000 року).
 5. Акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта (за наявності).
 6. Копія Технічного паспорта рентгенівського кабінету (сертифікату, свідоцтва на ДІВ,тощо).
 7. Паспорт вентиляційної системи, акт перевірки ефективності вентиляції (за умови наявності вентиляційних систем).
 8. Акт випробувань пристроїв захисного заземлення устаткування, електроустановок.
 9. Копія протоколу дозиметричного контролю засобів захисту в виробничих приміщеннях, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях (дані дослідження проводяться радіологічним відділенням Тернопільської університетської лікарні по вул. Клінічна, 1 в м. Тернополі).
 10. Документ (акт, протокол) про випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв ДІВ на відповідність свинцевому еквіваленту (дані дослідження проводяться радіологічним відділенням Тернопільської університетської лікарні по вул. Клінічна, 1 в м. Тернополі).
 11. Копії відповідних інструкційно-методичних документів, що регламентують роботу з ДІВ розробленні та затвердженні керівником об’єкту: (Контрольні рівні для осіб категорій "А" та "Б"; Інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій; Інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із ДІВ; Положення про службу радіаційної безпеки підприємства або відповідальну за радіаційну безпеку особу).

  Дані інструкційно-методичні документи розробляються замовником санітарного паспорту та на титульній сторінці затверджуються ним і погоджуються начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області під час видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

 1. Копії чинних наказів по установі про організацію роботи з ДІВ:

- про віднесення працівників до осіб до категорії "А" чи "Б";

- про призначення відповідального за радіаційну безпеку;

- про призначення відповідального за радіаційний контроль та його посадові обов’язки;

- про допуск до роботи осіб з персоналу категорії А).

 1. Дані про проходження персоналом категорії А медичного огляду (заключні акти за результатами медоглядів, як осіб що працюють в шкідливих умовах праці).
 2. Документ про оплату адміністративної послуги (адміністративний збір).
 3. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту (ф–315/о) територіального управління Держпродспоживслужби за місцем знаходження об’єкту. Для цього необхідно звернутись до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області з заявою, щодо проведення санітарно-епідеміологічного обстеження потужностей з оформленням акту ф.315/о з метою отримання, продовження терміну дії дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

   Також, наголошуємо, що копії документів слід подавати засвідчені на кожній сторінці записом «згідно з оригіналом», підписом та печаткою заявника при наявності.