Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Порядок сертифікації насіння


  З 2017 року змінилася система сертифікації насіння. Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері насінництва та розсадництва  та забезпечення проведення визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу закріплено за Міністерством аграрної політики та продовольства України.

  Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва покладено на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. На теренах нашої області таку функцію виконує відділ  контролю у сфері насінництва та розсадництва   Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 24.

  Відповідно до статей 7, 18 Закону України «Про насіння та садивний матеріал»  та наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства України від 19.01.2017 року №7 функції сертифікації насіння  та садивного матеріалу покладені на  Державне підприємство «Державний  центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» (далі - орган із сертифікації). У Тернопільській області працює його філія, яка знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Липова, 25.

  Також орган із сертифікації визначено адміністратором Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, держателем яких є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

  Відповідно до статті 15 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:

-насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;

-насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

-садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

  Відповідно до статті 17  Закону України «Про насіння та садивний матеріал»  та пункту 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів  на насіння та/або садивний матеріал», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 року № 97, кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами:

-насіння — сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його посівні якості;

-садивний матеріал — сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його товарні якості.

  Використання для сівби/ посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.

  Роботи з визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу виконуються після оплати фізичною особою - підприємцем та/або юридичною особою їх вартості.

  Процедура проведення сертифікації та видачі сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу, передбачає:

- подання заявки на проведення сертифікації;

- розгляд заявки та прийняття рішення;

- укладення договору про надання послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва;

- проведення польового оцінювання;

- здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю;

- відбір проб для проведення випробування;

- проведення випробування;

- проведення аналізу одержаних результатів і прийняття рішення щодо видачі відповідного сертифіката;

- видача сертифіката.

  Для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб’єкт насінництва та розсадництва подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу:

- не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин;

- не пізніше 10 травня поточного року - для садіння щепленого винограду;

- не пізніше 15 червня поточного року - для весняного та літнього садіння хмелю із закритою кореневою системою та літнього садіння саджанців винограду, які перебувають у стані росту;

- не пізніше 15 жовтня поточного року - для осіннього садіння хмелю з відкритою кореневою системою.

 До заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу додаються:

- документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);

- копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;

- схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості;

- для гібридів - інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

- інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт.

 Рішення про відмову у проведенні польового оцінювання посівів або насаджень приймається у разі:

- несвоєчасного подання заявником заявки та документів;

- подання документів не в повному обсязі.

Для визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу суб’єкт:

  1. Подає до органів з оцінки відповідності:

- заявку;

- пробу, відібрану відповідно до ДСТУ 4138-2002;

- копію сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу.

Документи на імпортне насіння або садивний матеріал подаються мовою відповідної країни із завіреним перекладом українською мовою.

  1. Укладає з органами з оцінки відповідності договір про надання послуг з визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу.

  Визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу здійснюється шляхом проведення аналізу проб, відібраних з партій насіння або садивного матеріалу.

  Якщо за результатами аналізу проб насіння або садивний матеріал відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, органом із сертифікації видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою формою та вносяться відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

  У разі невідповідності показників насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва на таке насіння або садивний матеріал сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, не видаються. Суб’єкту видається перший примірник протоколу випробування.

Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, є необмеженим.

Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить:

- на насіння озимих культур, перевіреного за життєздатністю, - до закінчення сівби в поточному році;

- на насіння озимих та ярих зернових культур - чотири місяці;

- на насіння овочевих, баштанних, кормових культур до II категорії - вісім місяців, III і наступних категорій - шість місяців;

- на насіння кукурудзи, протруєної та затареної, - один рік;

- на насіння соняшнику, протруєного та затареного, - чотири місяці;

- на насіння цукрових буряків - шість місяців;

- на насіння картоплі, затарене в мішки, - п’ять днів, те, що затарене в ящичні піддони, - 15 днів, насипом - 30 днів.

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, скасовується Міністерством аграрної політики та продовольства України на підставі подання територіальних органів Держпродспоживслужби у разі виявлення невідповідності показників, зазначених у сертифікаті, показникам, визначеним під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).

 

Начальник відділу контролю

у сфері насінництва та розсадництва

Управління фітосанітарної безпеки                                                                                                                          О.М. Мельник