Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Перелік необхідних документів та процедур для отримання санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив


  Державна політика України в сфері санітарного законодавства діяльності, пов'язаної з пестицидами, базується на пріоритетності збереження життя та здоров'я людини і охорони навколишнього середовища під час виробництва, випробування і застосування пестицидів. Даний вид діяльності врегульовано рядом нормативно-правових актів, зокрема, Державними санітарними правилами ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» та ДСП 382-96 «Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України», в яких і зазначено основні заходи, спрямовані на захист життя та здоров’я населення, одним з яких є необхідність паспортизації об'єкта (документального засвідчення наявності належних умов для виробництва, транспортування, зберігання та роботи з пестицидами).
  Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, як правонаступник органів Держсанепідслужби (відповідно до підпункту 2 пункту 3 «Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. №667), здійснює затвердження санітарних паспортів на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив.
Для затвердження такого паспорту суб’єкту підприємницької діяльності необхідно:
- звернутись до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області з заявою, щодо проведення санітарно-епідеміологічного обстеження потужностей з оформленням акту ф. 315/о та отримання санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив (взірець додається);
надати:
- проект санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив;
- дані щодо наявності відповідної матеріальної бази, комплексу будівель, споруд (договір оренди, дані на право власності, технічний паспорт, інвентарну справу, проектну документацію тощо);
- інформацію про тип складу (базисний чи витратний), його проектну потужність;
- викопіювання з плану території, розроблене ліцензованою архітектурно-проектною організацією, з нанесенням приміщень складу та прилеглої території, із зазначенням найближчих відстаней до об’єктів житлової забудови та прирівняних до них;
- перелік пестицидів і мінеральних добрив, товаросупровідну документацію на них, дані щодо виробників, постачальників;
- копії допусків, посвідчень на право здійснення роботи з пестицидами і агрохімікатами;
- дані щодо проходження працівниками періодичних та попередніх (перед прийняттям на роботу медичних оглядів);
- перелік технологічних процесів, які виконуватимуться на підприємстві (отримання, зберігання, використання, виготовлення, фасування, приготування робочих розчинів тощо) та наявного технологічного обладнання з копіями документів, що засвідчують їх безпечність та походження;
- дані щодо забезпечення працівників достатньою кількістю спецодягу та засобів індивідуального захисту, умов щодо здійснення їх централізованого прання (договір, умови для прання в межах підприємства);
- копії протоколів лабораторно-інструментальних досліджень параметрів мікроклімату, освітленості, радіаційного фону, залишкових кількостей пестицидів в повітрі робочої зони, води за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками;
- наявність транспорту для перевезення пестицидів та його паспортизація.

Зразок заяви на отримання санітарного паспорта

Зразок санітарного паспорта