Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

До відома суб’єктів господарювання!!!


   Відділ ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області проводить перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів щодо дотримання ними вимог Закону України «Про державний ринковий нагляду і контроль нехарчової продукції», Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та технічних регламентів.

  Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

  Під час проведення перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів на початковому етапі перевірки об'єктами перевірки є:

- наявність на продукції знака відповідності технічним регламентам (у тому числі ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності), якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання правил застосування і нанесення знака відповідності технічним регламентам;

- наявність супровідної документації, яка має додаватися до відповідної продукції (зокрема інструкція з користування продукцією), етикетки, маркування, інших позначок, якщо це встановлено технічними регламентами, та їх відповідність встановленим вимогам;

- наявність декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом на відповідний вид продукції продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією.

На наступних етапах перевірки можуть бути проведені:

- обстеження зразків відповідної продукції та ідентифікація виробника продукції;

- відбір та експертиза (випробування) зразків продукції (у разі якщо є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам).

   Також об'єктом перевірки є документи, що містять інформацію про походження продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам та її подальший обіг (договори, товарно-супровідна документація тощо). Якщо розповсюджувач протягом узгодженого з органом ринкового нагляду строку не надав йому зазначені документи, такий розповсюджувач вважається особою, що ввела цю продукцію в обіг.

   Згідно ст.8 Закону України «Про державний ринковий нагляду і контроль нехарчової продукції» суб'єкти господарювання зобов'язані надавати на вимогу органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати будь-який суб'єкт господарювання, який поставив їм відповідну продукцію та будь-який суб'єкт господарювання, якому вони поставили відповідну продукцію.

   Суб'єкти господарювання, які є розповсюджувчами, зобов'язані зберігати вищезазначену документацію протягом строку, встановленого відповідним технічним регламентом, а якщо такий строк технічним регламентом не встановлено - протягом десяти років з дня одержання ним відповідної продукції.

   Тому звертаємо увагу суб'єктів господарювання на те, що перед наданням продукції на ринку Ви зобов'язані перевірити дотримання виробником, імпортером, постачальником вимог, установлених Технічними регламентами. За порушення вказаних вище вимог, передбачена відповідальність згідно ст.. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».