Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Управління фітосанітарної безпеки


Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області складається з п'яти відділів:

    відділ карантину рослин;

    відділ фітосанітарних заходів на кордоні;

    відділ контролю за обігом засобів захисту рослин

    відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків;

    відділ контролю у сфері насінництва та розсадництва.

Основними завданнями Управління фітосанітарної безпеки, що реалізує державну політику у сферах карантину, захисту рослин і насінництва та розсадництва є:

    охорона території України від занесення регульованих шкідливих організмів;

     виявлення, локалізація і  ліквідація  регульованих  шкідливих організмів;

     запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на території України;

     здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;

     реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання;

здійснення державного контролю за:

    дотриманням регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин;

    проведення підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, діяльність яких пов’язана із захистом рослин, систематичних обстежень угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту, а також рослинного походження на заселеність та зараження їх шкідливими організмами;

    запобігання масовому розмноженню та поширенню шкідливих організмів;

    своєчасне здійснення рекомендованих заходів щодо захисту рослин, додержання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами встановлених регламентів застосування засобів захисту рослин;

    своєчасне проведення профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження.

    Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

    Здійснення державного контролю за обігом насіння і садивного матеріалу на території України;

    Звернення до національного органу України з акредитації з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності та притягнення органу з оцінки відповідності до відповідальності за порушення вимог законодавства;

    Звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про скасування свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

    Участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері насіння і садивного матеріалу;

    Здійснення інших повноважень, визначених Законом.

    Здійснення моніторингу обсягів виробництва та /або реалізації насіння і садивного матеріалу у суб’єктів господарювання Тернопільської області незалежно від форми  власності