Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Запобігання поширенню ГМО


09/14/2020

 Генетично модифіковані організми (ГМО) або трансгени – це організми, створені шляхом введення в ДНК рослин, тварин або мікроорганізму сторонніх генів.

 Сільськогосподарські культури стали першими генетично модифікованими рослинами, які були дозволені для масового поширення та використання.  Модифіковані рослини дають більш високу врожайність, можуть мати нові властивості, підвищену декоративну і харчову цінність. Модифіковані сорти стійкі  до гербіцидів,  несприятливих кліматичних умов, псування при зберіганні, стресів чи хвороб.

 В засобах масової інформації з кожним роком все більше з’являються вигідні пропозиції  щодо продажу  насіння, рослин, сільськогосподарських культур стійких до гербіцидів. Хоча, підсвідомо всі розуміємо, що беззаперечним фактом є те, що такі культури  неодмінно є генетично модифікованими.

 На сьогоднішній день використання генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі регулюється Законом України  від 31 травня 2007 року № 1103-V «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».  Цей закон чітко регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками,  продавцями, розробниками,  дослідниками, науковцями та споживачами генетично модифікованих організмів та продукції,  виробленої за технологіями, що передбачають їх розроблення, створення, випробування, дослідження транспортування, імпорт, експорт,  розміщення на ринку, вивільнення в навколишнє середовище та використання в Україні, зі забезпеченням біологічної й генетичної безпеки.

 Сьогодні державну реєстрацію генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин проводить Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Пунктом  8  Порядку передбачено, що інформація, яка міститься у Державному реєстрі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та регулярно публікується  у засобах масової інформації.

 В Україні на сьогодні відсутній дієвий державний контроль за ввезенням іноземними  компаніями власних сортів рослин, у тому  числі генетично модифікованих, що призвело до значних масштабів їх несанкціонованого  розповсюдження і використання в Україні, що спричиняє загрозу поступової втрати продовольчої, а також біологічної та генетичної безпеки країни.

 Сьогодні в Україні єдиним документом щодо завезення та випробувань ГМО є лише «Тимчасовий порядок ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. за № 1304, який фактично не виконується, тому що протягом останніх років в Україні офіційно не зареєстровано жодного  ГМО.

 Оскільки жодна ГМ культура в Україні  офіційно не зареєстрована, то їх ввезення в Україну та культивація є незаконними.  Генетично змінені організми потрапляють до харчових продуктів в Україні найперше із сільськогосподарської сировини, що імпортується в Україну  та з ГМ  культур, вирощених в Україні.

 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №808 від 23.07.2009 р. «Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських  рослин» затверджено порядок, який визначає проведення державного випробування та державної реєстрації генетично модифікованих сортів рослин, як об`єктів інтелектуальної  власності, що проходять процедуру державної реєстрації майнових прав,   – інтелектуальної власності на поширення сорту рослин або майнового права, -  інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»,  при наявності документів, що підтверджують можливість вивільнення ГМО у відкритій системі та їх екологічну, біологічну та генетичну безпеку, які видаються уповноваженими центральними органами виконавчої влади.

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України,  об’єктом державної апробації  ГМО є конкретно визнаний сорт сільськогосподарської  рослини (її частини або насіння), який вважається таким,  що придатний для відтворення цілісних рослин.

 Згідно з Законом, терміни розгляду реєстраційних документів не можуть перевищувати 120 днів від дня їх подачі,  враховуючи строки відповідних експертиз (ст..14) а термін розгляду документів для видачі дозволу на ввезення незареєстрованих  ГМО не може перевищувати 45 днів від їх подачі. Підставою для відмови у державній реєстрації є наявність науково обґрунтованої  інформації про небезпеку генетично модифікованого організму для здоров'я людини або навколишнього природного середовища під час його використання за призначенням.

 У насінні, зерні та рослинах сільськогосподарських культур виявити ГМО можливо лише шляхом відбору проб та подальшої їх перевірки у акредитованих лабораторіях  на визначення наявності генетично модифікованих організмів в сільськогосподарських культурах. Відбір проб проводиться згідно з вимогами Науково-методичної ради  Держпродспоживслужби  України  від 4 жовтня  2019 року, де розглянуті та схвалені «методичні рекомендації щодо відбору проб насіння, зерна та рослин для визначення наявності в них генетично модифікованих організмів під час здійснення заходів нагляду (контролю) в сферах зерноведення, рослинництва,  насінництва і  розсадництва,  охорони прав на сорти рослин та ГМО у відкритих системах.

 Важливим  фактором на сьогоднішній день є дотримання рекомендацій при  закупівлі насіння чи рослин сільськогосподарських культур та необхідності перевірки їх на наявність та чинність сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння та наявності ГМО,  а також,  щоб вся інформація, яка зазначена в супровідних документах – відповідала нанесеній на етикетках пакувань. Всі сертифікати відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал», видаються  лише на сорти рослин, які не є генетично модифікованими.

 Держпродспоживслужба в Тернопільській області застерігає всіх  сільгосптоваровиробників, які застосовують  ГМО  при    вирощуванні сільгосппродукції, а також суб`єктів насінництва та  розсадництва,  які  реалізовують  ГМ – насіння сільгоспкультур, що згідно з Законом України «Про державну систему біобезпеки  при  створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (ст. 18) передбачено,  що порушення вимог цього Закону і прийнятих на його основі нормативно правових актів, тягне за собою цивільну,  адміністративну,  дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

 Відповідальність також несуть особи, які винні у:

- приховуванні або викривленні  інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоровлю людини чи навколишньому природному середовищу;

- використанні незареєстрованих ГМО або продукції, отриманої з їх використанням (за винятком науково-дослідних цілей);

- недотриманні або порушенні вимог стандартів, регламентів, санітарних норм і правил використання, транспортування,  зберігання,  реалізації  ГМО;

-  порушення правил утилізації та знищення ГМО.