Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Впродовж 2018 року Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства надавалися адміністративні послуги


   Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області у 2018 році надавалися наступні адміністративні послуги та  здійснювалися погоджувальні процедури суб’єктам господарської діяльності. 

  За отриманням санітарного паспорта (дозволу) на роботу з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання звернулося 60 суб’єктів господарської діяльності (у сфері охорони здоров’я). За результатами проведених обстежень видано 58 дозволів. Відмовлено у видачі санітарного паспорту 2 суб’єктам господарської діяльності ( 3,3%).

 На погодження для видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з «Центру з надання адміністративних послуг» отримано 206 «Документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів». Позитивні рішення про можливість видачі дозволу на викиди  екологічною службою  підготовлено по 181 документу. Рішення про неможливість отримання дозволу на викиди отримали 25 суб’єктів господарювання ( 12,1%).

    З метою отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та акредитації на розгляд надійшло 88 заяв від медичних закладів області. Підготовлено та видано 86 актів санітарно-епідеміологічного обстеження щодо відповідності об’єктів вимогам санітарного законодавства. По 2 заявах відмовлено у наданні даної послуги, що склало 2,3% .

    Протягом року отримано 17 заяв на обстеження та підготовку санітарного паспорта на склади пестицидів. За матеріалами обстежень визнано такими, що відповідають чинному санітарному законодавству та відповідно погоджено санітарний паспорт на право отримання, зберігання і застосування засобів захисту рослин, пестицидів, та мінеральних добрив для 14 складів суб’єктів господарської діяльності, що склало 82,3%. У паспортизації складів 3-ох господарств відмовлено, через невідповідність їх вимогам санітарних норм і правил.

 Загалом, фахівцями Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства з розділу надання адміністративних послуг та проведення погоджувальних процедур розглянуто 371 звернення, 339 з них задоволено, по 32-ох відмовлено у погодженні чи наданні дозволу.