Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Високоякісне насіння - запорука високих врожаїв


    Високоякісне насіння — це біологічний фундамент, на якому базуються основні складові врожайності.

  Якість насіння є однією з основних агрономічних вимог, що забезпечують отримання високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур.

   Для насінництва важливо мати насіннєвий матеріал з високими показниками сортової чистоти. Тільки чистосортне, високої генерації, не уражене хворобами, ваговите, вирівняне за розміром і масою, з добре розвинутими зародками насіння здатне формувати високопродуктивні посіви. У насінні не повинно бути механічних домішок вище встановленої норми, які погіршують технологію сівби, засмічують посіви, знижують якість продукції. Не допускається взагалі вміст насіння злісних, отруйних та карантинних бур'янів. Пошкодження насінних та плодових оболонок, інші травми, обрушеність плівчастого насіння часто є причинами неповноцінних сходів. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 476 від 4 жовтня 2018 р. затверджено Методичні вимоги у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур. Вимоги поширюються на насіння пшениці м’якої, пшениці твердої, пшениці полби, пшениці спельти, жита, тритикале, ячменю, вівса, рису, проса, гречки, а також кукурудзи і сорго в частині показників сортової та фізичної чистоти, вмісту насіння інших видів культурних рослин і бур’янів, та застосовуються органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, науково-дослідними установами, аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), суб’єктами насінництва. Якість посівного матеріалу характеризується сортовими і посівними ознаками. Сортові ознаки, що характеризують сортову чистоту насіння, визначають у полі на насінницьких ділянках під час апробації. Якість посівного матеріалу встановлюється за комплексом обов’язкових показників, встановленими державним стандартом ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові і посівні якості. Технічні умови». Показниками якості посівного матеріалу є чистота, схожість, посівна придатність, енергія проростання, маса 1000 зерен, натура зерна, вирівняність, пошкодженість шкідниками та вологість зерна. Для озимих культур, які висівають у рік збирання врожаю, визначається життєздатність, оскільки вони можуть мати незакінчений період післязбирального дозрівання й нижчу схожість. Зберігається ситуація, коли на насіннєвому ринку присутні підробки насіннєвого та садивного матеріалу. Також порушуються права інтелектуальної власності на сорт рослин, в обігу зустрічається насіння, яке не відповідає сорту та з дуже низькими показниками якості. Пропонують насіння без відповідних сортових та посівних документів з дуже високими ризиками невідповідності.

    Покупців обманюють, а саме:

- під маркою дорогого імпортного насіння продається дешевше, вітчизняне та інше;

- змішування насіння високої якості з тим, що взагалі несхоже;

- замість генерації насіння заявленої у документах використовують нижчі генерації.

   Щоб бути впевненим в якості посівного матеріалу, необхідно звертатися до вже перевірених постачальників насіння, які надають відповідний сертифікат. Великі компанії-оригінатори, дбають про захист від підробок застосовуючи тривимірне зображення голограми, спеціальні етикетки з QR- кодом, термічне зшивання мішків. Кожен мішок має індивідуальний номер, який не повторюється. При підозрі на якість посівного матеріалу необхідно перевірити даний сертифікат на відповідність, тобто звернутися до відповідної лабораторії для перевірки посівного матеріалу. Лабораторія встановить відповідність посівних якостей даного насіння. А саме якісні показники, такі як чистота, схожість, вологість, енергія проростання, маса 1000 насінин, зараженість хворобами, шкідниками, встановлення життєздатності насіння. Важливо зазначити що, сертифікат який засвідчує посівні якості насіння, має свій термін дії. Наприклад, строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить:

на насіння озимих та ярих зернових культур – чотири місяці;

на насіння кукурудзи протруєної – один рік;

на насіння соняшнику протруєного – вісім місяців;

на насіння цукрових буряків – шість місяців;

на насіння картоплі, затарене в мішки, в ящичні піддони та насипом, – тридцять днів;

на насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів – дванадцять місяців, а упаковані у герметичну тару – двадцять чотири місяці.

   Реалізація насіння, яке не забезпечено супровідними документами про їх походження та якість заборонено законодавством України.

  Важливим фактором в отриманні високих врожаїв є правильний підбір сортів з врахуванням кліматичної зони, попередника, технології вирощування. Тому дуже важливо зараз вирощувати не конкретно культуру - пшеницю озиму або ячмінь озимий, а вирощувати сорти цих культур з врахуванням їх індивідуальних особливостей.

  Готуючись до посівної кампанії посіву озимих культур аграрії повинні перш за все перевірити насіння на показники якості та безпеки в лабораторних умовах.

    Визначення посівних якостей насіння в Тернопільській  області проводить Державна установа «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія», працює відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, з правом видачі Протоколу відповідності (довідки за телефоном: (0352) 52-44-03, 22-36-27). Також на визначення посівних якостей насіння і товарних якостей  садивного матеріалу, призначеного для реалізації, з правом видачі Сертифіката, здійснює ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» (довідки за тел. 032-252-44-02). Насіння і садивний матеріал вводиться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння і садивний матеріал можуть бути видані, якщо насіння/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України; насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва; садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва (ст. 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»).

   Відділ контролю у сфері насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в  Тернопільській області звертає увагу, що згідно зі ст. 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.