Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Відділ ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів підсумував результати перевірок за 2018 рік


 Протягом 2018 року спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області проведено 113 перевірок характеристик продукції (з них 81 перевірку відповідно до Секторального плану державного ринкового нагляду на 2018 рік, 29 позапланових перевірок характеристик продукції за ланцюгом постачання та 3 позапланові перевірки стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів). За результатами проведених перевірок встановлені порушення законодавства про державний ринковий нагляд у 82 суб’єктах господарювання, що становить 72,5% від кількості перевірених суб’єктів. 

   При проведенні перевірок були виявлені наступні порушення законодавства про державний ринковий нагляд:

– розповсюдження продукції, на якій відсутній знак відповідності технічним регламентам;

– розповсюдження продукції без зазначення інформації про найменування та місцезнаходження виробника продукції, її імпортера;

  • розповсюдження продукції без  інструкції  з використання;
  • розповсюдження продукції без попередження про можливі небезпеку і ризики заподіяння шкоди, пов’язані з її використанням;

– введення в обіг продукції, на якій відсутній знак відповідності технічним регламентам;

– розповсюдження продукції, щодо якої неналежно застосовано знак відповідності технічним регламентам та інші.

За порушення вимог статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» складено 79 протоколів та винесено 82 постанови, сума застосованих штрафів до суб’єктів господарювання становить 319,175 тис. грн., з них сплачено 314,075 тис. грн.

   За 2018 рік винесено 167 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, а саме: 80 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом усунення формальної невідповідності,  57 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом тимчасової заборони продукції на ринку, 18 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом приведення продукції у відповідність, 1 рішення  про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом вилучення продукції з обігу, 11 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом заборони надання продукції на ринку.

   Протягом 2018 року спеціалістами відділу було відібрано 58 одиниць продукції для проведення досліджень (вартість відібраних зразків становить 16775,41 грн.), вартість проведеної експертизи - 129151,74 грн.  Із відібраних зразків 27 одиниць продукції не відповідає встановленим вимогам.

Згідно сценарних планів, які розробляються для визначення виникнення небезпеки при користуванні продукцією із 27 зразків продукції, що не відповідає встановленим вимогам 4 продукції – становлять середній рівень загрози, 10 – високий рівень загрози, 1 – серйозний рівень загрози.

   В березні 2018 року в одному із магазинів Тернопільського району спеціалістами відібрано світильник настінно-стельовий коло НПП-60 LED 12W, IP65, дата виготовлення 08.2017 р., (виробник - ТОВ «Завод Полімерних Виробів «ФАРУТТІ», м. Дніпро). За результатами проведених лабораторних випробувань в ДП «Тернопільстандартметрологія» встановлено, що зразок продукції не відповідає вимогам п.п. 9.2.2; 9.2.6 ДСТУ ІЕС 60598-1:2014, а саме в оболонці світильника відсутнє ущільнення елементів кріплення, що може привести до короткого замкнення та /або ураження електричним струмом. На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція становить серйозний рівень загрози для життя та здоров’я споживачів. Розповсюджувачу вказаної продукції надано рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів – про вилучення продукції з обігу.

   В серпні 2018 року в ході планового заходу в одному із магазинів м. Бережан здійснено відбір зразків продукції, а саме іграшки ляльки «ARDONA», арт. 2121, дата виготовлення – лютий 2018 року, виробник – Китай для проведення лабораторних випробувань на предмет відповідності продукції вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя та здоров’я споживачів.

   За результатами проведених лабораторних випробувань в ДП «Тернопільстандартметрологія» встановлено, що зразок продукції (іграшки ляльки «ARDONA», арт. 2121) не відповідає вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2013р. №515, а саме на іграшці, її пакуванні не зазначене найменування, зареєстроване комерційне найменування, контактна поштова адреса виробника та імпортера; не відповідає вимогам п.6 ДСТУ EN 71-1:2015 – іграшки прикріпленні до упаковки металевим дротом, який проходить під костюмом іграшок; п. 7 ДСТУ EN 71-1:2015 – відсутня інструкція з використання іграшки; п. 8.11 ДСТУ EN 71-1:2015 – доступні кромки іграшок мають гострі задирки; п. 8.5 ДСТУ EN 71-1:2015 – в результаті падіння ляльки від’єднались дрібні частини (елемент прикраси костюму ляльки); ДСТУ EN 71-2:2017 (EN 71-2:2011+Al:2014, IDT Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість – іграшка легкозаймиста (швидкість поширення полум’я іграшки при палінні становить 39 мм/с, при нормі не більше 30 мм/с).

На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція становить високий рівень загрози для життя та здоров’я споживачів.

Розповсюджувачу вказаної продукції надано рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів – про заборону надання продукції на ринку.

У вересні 2018 року спеціалістами відділу була відібрана Іграшка лялька, арт. CLG 17084, дата виготовлення – листопад  2017р., виробник – Китай. За результатами проведених лабораторних випробувань  в ДП «Тернопільстандартметрологія» встановлено, що іграшка не відповідала п.6, п.8.3, п. 8.4.2.2 ДСТУ EN 71-1:2015 (EN 71-1:2014, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості.»; ДСТУ EN 71-2:2017 EN 71-2:201+A1:2014, IDT) Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість», а саме при обертанні елементів іграшки у напрямку годинникової стрілки на 180о відносно початкового положення – ніс ляльки відірвався; при прикладенні зусилля 70+-2Н в ділянках зшиву ляльки – відбувся розрив шва; іграшка легкозаймиста, швидкість поширення полум’я становить 37 мм/с при нормі не більше 30 мм/с.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція становить високий рівень загрози для життя та здоров’я споживачів.

Розповсюджувачу вказаної продукції надано рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів – про заборону надання продукції на ринку.

В жовтні 2018 року спеціалістами відібрано світлодіодний прожектор ТМ «LEDSTAR», модель LS–102328, 10W, IP 65, 6500K, 650 Lm, дата виготовлення - 09.2017р. За результатами проведених лабораторних випробувань  встановлено, що прожектор не відповідає задекларованим виробником показникам.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція становить високий рівень загрози для життя та здоров’я споживачів.

Розповсюджувачу вказаної продукції надано рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів – про заборону надання продукції на ринку.

В одному із магазинів області спеціалістами відділу була відібрана для проведення випробувань іграшка "Намет" TM "L.O.L. SURPRISE" арт. 225-10,  дата виготовлення - 2018, виробник – Китай. За результатами проведених лабораторних випробувань  встановлено, що намет не відповідає вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2013р. №515 (Технічний регламент безпечності іграшок, затверджений постановою КМУ від 28.02.2018р. №151), п.7 (додаток А33) ДСТУ EN 71-1:2016 (EN 71-1:2014, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості»;  п.5.4 ДСТУ EN 71-2:2017 EN 71-2:201 +A1 :2014, IDT)  Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість», а саме на іграшці не вказано виробника, зареєстровану торговельну марку чи назву, адресу для контактів з виробником чи імпортером іграшка легкозаймиста. 

На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція становить високий рівень загрози для життя та здоров’я споживачів.

Розповсюджувачу вказаної продукції надано рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів – про заборону надання продукції на ринку.

В одному із магазинів смт Гусятин було відібрано світильник ТМ «ERKA» настінний, модель 1126К, арт. 160207, 10W, 6500К, виробник ТОВ «ТПК КОНКОРД ГРУП» (Київська область, м. Буча). За результатами проведених лабораторних випробувань в ДП «УСІ» встановлено, що світильник не відповідає вимогам п. 13.3 ДСТУ ЕN 60598-1:2015,  а саме при прикладанні нікель-хромової петлі, розпеченої до 6500C  протягом 30с, до корпуса світильника спостерігається загоряння. Полум’я не гасне, що може привести до пожежі,  короткого замкнення та/або ураження електричним струмом. 

На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція становить серйозний рівень загрози для життя та здоров’я споживачів.

Розповсюджувачу вказаної продукції надано рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів – про заборону надання продукції на ринку.