Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Від початку року Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства видало понад 230 дозвільних документів


 Одним із ключових завдань у роботі фахівців відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області є надання адміністративних послуг у сфері санітарного законодавства.

   Надання останніх регламентовано Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від  19 травня 2011 року № 3392-VI (зі змінами  від 06.06.2019 № 2740-VIII), «Положенням про Головне управління Держаної служби з безпечності харчових продуктів на захисту прав споживачів в Тернопільській області», «Положенням про Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області», іншими нормативно-правовими актами.

  Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства за 7 місяців 2019 р. надавало наступні адміністративні послуги та здійснили погоджувальні процедури суб’єктам господарської діяльності:

  • за отриманням санітарного паспорта (дозволу) на роботу з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання звернулося 40 суб’єктів господарської діяльності (у сфері охорони здоров’я). За результатами проведених обстежень видано 39 дозволів. Відмовлено у видачі санітарного паспорту 1-му суб’єкту господарської діяльності (2,5%).
  • на погодження для видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з «Центру з надання адміністративних послуг» отримано 140 «Документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів». Позитивні рішення про можливість видачі дозволу на викиди екологічною службою підготовлено по 124 документах. Рішення про неможливість отримання дозволу на викиди отримали 16 суб’єктів господарювання ( 11,4%).
  • З метою отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та акредитації, на розгляд надійшло 69 заяв від медичних закладів області. Підготовлено та видано 66 актів санітарно-епідеміологічного обстеження щодо відповідності об’єктів вимогам санітарного законодавства. По 3 заявах відмовлено у наданні даної послуги, що склало 4,3% .
  • Протягом вказаного періоду поточного року отримано 9 заяв на обстеження та підготовку санітарного паспорта на склади пестицидів. За матеріалами обстежень визнано такими, що відповідають чинному санітарному законодавству та відповідно погоджено санітарний паспорт на право отримання, зберігання і застосування засобів захисту рослин, пестицидів, та мінеральних добрив для 8 складів суб’єктів господарської діяльності, що склало 88,9%. У паспортизації складу 1-го господарства відмовлено через невідповідність їх вимогам санітарних норм і правил.

        Загалом, фахівцями Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства з розділу надання адміністративних послуг та проведення погоджувальних процедур розглянуто 258 звернень, 237 з них задоволено, по 21-му відмовлено у погодженні чи наданні дозволу.