Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

У Монастириськах представники органів місцевого самоврядування обговорили стан організації дитячого харчування в навчальних закладах та шляхи щодо його покращення


  29 жовтня 2019 року відбулося спільне засідання колегії Монастириської районної державної адміністрації та президії Монастириської районної ради на якому розглянуто питання про стан організації харчування дітей у навчальних закладах району.

  Якісне, повноцінне та збалансоване харчування дітей є не менш важливою складовою в освітньому процесі ніж навчання.

  В Монастириському районі станом на  перше вересня 2019 року функціонує 27 загальноосвітніх навчальних закладів в яких організовано харчування та 12 дошкільних навчальних закладів.

  Харчування дітей здійснюється відповідно до перспективного меню, затвердженого керівником закладу та погоджено територіальним органом Держпродспоживслужби та щоденного меню-розкладки затвердженого директором навчального закладу, що відповідає перспективному по найменуванню та виходу страв.

  Охоплено усіма видами харчування 2095 учнів, відсоток від загальної кількості учнів становить 90,4 %.

  Охоплено гарячим харчуванням 1370 учнів, відсоток від загальної кількості 65,4 %, з них учні 1-4 класів 715 (100 %), 5-9 класи 542 (39,6 %), 10-11 класи 113 (8,2 %). Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування 13 учнів (100%), учні, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах 8 (100%), діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 236 (100%), інші (АТО, переселенці, діти-інваліди) 85 (100%).

  Дотримання норм харчування у закладах освіти Монастириського району становить 78%, Коропецької селищної ради 100%, Монастириської ОТГ 85 %.

  За результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, дотримання вимог санітарного законодавства, з найпоширеніших порушень законодавства про харчові продукти є: не забезпечується документальне супроводження харчових продуктів, що постачаються до закладу, не має простежуваності та доступності інформації про харчові продукти; не має картотеки страв і технологічних карток приготування страв; не забезпечується  дотримання  товарного сусідства при зберіганні продуктів харчування, які швидко псуються.

 Результати лабораторних досліджень проб харчових продуктів відібраних під час здійснення заходів державного нагляду та контролю та на виконання програми державного моніторингу харчових продуктів та готових страв, води питної, змивів з обладнання, встановлено недостатній рівень підтримання санітарної безпеки в закладах харчування дітей. Більше 20% змивів з обладнання на харчоблоках не відповідають за бактеріологічними показниками, 25 % питної води за мікробіологічними показниками не відповідає встановленим нормам (ДСТУ 7525:2014; ДСанПІН 2.2.4-171-10).

Потребує покращення матеріально-технічний та естетичний стан шкільних їдалень, забезпечення їх сучасними меблями, кухонним приладдям  та столовим посудом.

З метою забезпечення здорового та збалансованого харчування дітей у школах та дошкільних навчальних закладах, постачання безпечних та якісних харчових продуктів і покращення матеріально-технічної бази шкільних та дошкільних їдалень, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Тернопільській області розроблено регіональну цільову програму «Дітям Тернопільщини – якісне харчування». Програма передбачає, зокрема, проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів (дослідження води, готових страв, змивів з об’єктів навколишнього середовища та обладнання).

Суб’єкти господарювання, що постачають продукцію для дитячого харчування не виконують визначеного законом обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

З 20 вересня 2019 року всі заклади громадського харчування, в тому числі шкільні їдальні зобов’язані розробити та впровадити систему безпечності харчових продуктів та постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР. На сьогоднішній день жоден заклад освіти району не розпочав  розробку зазначеної системи безпечності.

За підсумками засідання колегії прийнято розпорядження в якому рекомендовано виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування до 31 грудня  2019 року розглянути питання щодо розробки та затвердження регіональної цільової програми «Дітям Тернопільщини – якісне харчування». 

Відділам освіти Монастириської районної державної адміністрації, виконавчого комітету Коропецької селищної ради та відділу освіти, культури та спорту Монастириської міської ради до 01 вересня 2020 року розробити та впровадити на потужностях з обігу харчових продуктів обов’язкові постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Обрання постачальників, затвердження тендерних умов, щодо безпечності харчових продуктів, визначення (погодження) графіків та маршрутів постачання продуктів до навчальних закладів погоджувати з територіальним органом Держпродспоживслужби.