Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Що варто знати тернополянам, які довірили організацію свого відпочинку туристичній агенції


   До   договору  на  туристичне  обслуговування  застосовуються загальні  положення  договору  про  надання  послуг,  тобто права й обов'язки за ним має кожна сторона.  Договір  на туристичне обслуговування укладається в письмовій  чи електронній формі.

   Договірні відносини в туризмі відповідно до законодавства України встановлені Законом України "Про туризм", Ліцензійними умовами провадження туроператорської та турагентської діяльності, та іншими нормативно-правовими актами.

          Будь-яка   інформація,   надана  туроператором  (турагентом), повинна   містити  достовірні  відомості  про  умови  договору  на туристичне обслуговування.

         Інформація   про   умови   надання  туристичних  послуг,  яку туроператор (турагент) поширює до укладення договору на туристичне обслуговування,  має  доводитися  у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою.

          За   договором  на  туристичне  обслуговування  одна  сторона (туроператор,   який   укладає  договір  безпосередньо  або  через
турагента)  зобов’язується  надати  за  замовленням  іншої сторони (туриста)  комплекс  туристичних  послуг  (туристичний продукт), а турист зобов'язується оплатити його.


Істотними умовами договору є:

 • строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;
 • характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення: їх вид і категорія; дата, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного продукту);
 • готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, а також строк і порядок оплати готельного обслуговування;
 • види і способи забезпечення харчування;
 • мінімальна кількість туристів у групі (у разі потреби) та у зв’язку з цим триденний строк інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи;
 • програма туристичного обслуговування;
 • види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості туристичного продукту;
 • інші суб’єкти туристичної діяльності (їх місцезнаходження та реквізити), які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту;
 • страховик, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування туристів за бажанням туриста, інших ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг;
 • правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;
 • вартість туристичного обслуговування і порядок оплати;
 • форма розрахунку.

            Зміна  ціни туристичного продукту після укладення договору на туристичне  обслуговування  допускається  лише у разі необхідності врахування  зміни  тарифів  на  транспортні послуги, запровадження нових  або  підвищення  діючих  ставок  податків і зборів та інших
обов'язкових  платежів,  зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.
            Зміна  ціни  туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів  до  початку  туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного  продукту  не  може перевищувати п'яти відсотків його початкової  ціни.  У  разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну  на  п'ять відсотків, турист має право відмовитися від  виконання  договору,  а  туроператор  (турагент) зобов’язаний
повернути йому раніше сплачену суму.
           Туроператор   несе   перед   туристом   відповідальність   за невиконання  або  неналежне  виконання умов договору на туристичне обслуговування, крім випадків, якщо:

- невиконання   або   неналежне   виконання  умов  договору  на
туристичне обслуговування сталося з вини туриста;                                                                                                                                                    -невиконання   або   неналежне   виконання  умов  договору  на туристичне   обслуговування   сталося   з  вини  третіх  осіб,  не пов'язаних  з  наданням  послуг,  зазначених  у цьому договорі, та жодна  із  сторін  про  їх  настання  не  знала  і  не могла знати заздалегідь;                                - невиконання   або   неналежне   виконання  умов  договору  на туристичне обслуговування сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин  або  є  результатом подій, які туроператор (турагент) та інші  суб'єкти  туристичної  діяльності,  які  надають  туристичні послуги, включені до туристичного продукту, не могли передбачити.
          Якість  туристичних послуг має відповідати умовам договору на туристичне  обслуговування,  порядок  і  способи захисту порушених прав  туристів  визначаються  Законом  України  "Про  захист  прав споживачів" (ст.10, 15). Тому, узгодження саме вищезазначених питань зможе забезпечити споживачу отримання туристичної послуги належної якості. 

 Гарного Вам відпочинку та яскравих вражень!