Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Рекомендації суб’єктам господарювання, які вирощують або планують вирощування насіння


  Суб’єкти господарювання, які планують виробництво насіння та садивного матеріалу з метою подальшої реалізації, відповідно до статті 122 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» на початку року, до посіву ярих зернових культур повинні подати заяву про включення юридичної або фізичної особи-підприємця до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2021 рік. Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва – це перелік суб’єктів насінництва та розсадництва, які виробляють насіння та/або садивний матеріал для реалізації відповідно до вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал». Сьогодні в Україні спрощена система реєстрації виробників насіння та садивного матеріалу в державному реєстрі виробників насіння і садивного матеріалу за декларативним принципом.

  Заява подається до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) у письмовій та/або електронній формі.

  Форми заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру передбачені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2016 № 198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр». Включення до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва».

  В заяві крім відомостей про таку особу, зазначається:

- наявність у штатному розписі юридичної особи спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва безпосередньо у фізичної особи – підприємця;

- наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва;

- ботанічний таксон, назва сорту, категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;

- номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою – підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Мінекономіки має право перевіряти відомості, подані заявником, та подавати запити на відповідну інформацію до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також має доступ до даних державних реєстрів. Відповідальність за достовірність поданих відомостей несе заявник.

   Мінекономіки приймає рішення про включення фізичної особи – підприємця або юридичної особи до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва або про відмову у включенні до цього реєстру  протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви. Копія зазначеного рішення вручається (направляється) фізичній особі – підприємцю або юридичній особі не пізніше наступного робочого дня після його прийняття. Вручення (направлення) копії рішення здійснюється в будь-який спосіб, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (направлення).

В Реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва вносяться такі відомості:

- найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта насінництва та розсадництва, його місцезнаходження/місце проживання;

- ботанічний таксон;

- назва сорту, який він виробляє;

- категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;

- номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою – підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Підстави для відмови у включенні до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, такі:

- невідповідність поданих документів вимогам Закону України «Про насіння та садивний матеріал»;

- виявлення у поданих документах недостовірної  інформації.

Суб’єкти насінництва та розсадництва, які включенні до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» повинні дотримуватись таких вимог:

- додержуватися майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин при виробництві та реалізації насіння і садивного матеріалу;

- додержуватися технологічних і методичних вимог у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного матеріалу;

- гарантувати відповідність насіння і садивного матеріалу, що підлягає реалізації, сортовим і посівним (товарним) якостям, зазначеним у сертифікатах на насіння і садивний матеріал;

- зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифікатів на насіння або садивний матеріал;

- вести щодо кожного сорту насінницьку документацію за встановленими формами та зберігати її протягом трьох років;

- додержуватися встановленого законодавством у сфері насінництва та розсадництва порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу;

- відшкодовувати матеріальні збитки споживачу в разі реалізації йому некондиційного насіння чи садивного матеріалу;

- здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу;

- у разі створення базових маточних насаджень формувати їх вихідним садивним матеріалом багаторічних рослин, отриманих від базових розсадників.

Суб’єкт насінництва та розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва у разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

Контроль за діяльністю суб’єктів насінництва та розсадництва на території Тернопільської області покладено на відділ контролю у сфері насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.