Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Порядок реєстрації сортів рослин


  Реєстрацію сортів рослин проводить Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі Мінагрополітики).

  Український інститут експертизи сортів рослин - Експертний орган Мінагрополітики у сфері охорони прав на сорти рослин розміщується за адресою: вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ, 02000, Телефон: 044 258 3456.

  Реєстрація сорту рослини в Україні, регламентується законом України «Про охорону прав на сорти рослин». Відповідно до закону виникають такі права на сорт рослини:

– особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин;

– майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин;

– майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин;

які захищаються свідоцтвом про авторство на сорт рослин, патентом на сорт рослин і свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин відповідно.

Сорту надається охорона, якщо він має такі ознаки:

– новизна (cорт вважається новим, якщо на дату надходження до Мінагрополітики заявки про видачу патенту України на сорт, насіння даного сорту не продавалось чи не відчужувалось іншим шляхом автором сорту або його роботодавцем, або їх правонаступником для використання цього сорту:

- на території України більше одного року;

- більше шести років на території будь-якої іншої держави для винограду, деревних, декоративних, плодових культур та лісових порід;

- більше чотирьох років — для всіх інших культур.);

– відмінність (відрізняється від будь-якого іншого сорту);

– однорідність (рослини цього сорту залишаються достатньо схожими (однорідними) за своїми основними ознаками);

– стабільність (основні ознаки сорту залишаються незмінними після його неодноразового розмноження).

Процедура реєстрації сорту рослини складається з таких етапів:

  1. Подання заявки на реєстрацію сорту до Мінагрополітики;
  2. Формальна експертиза заявки;
  3. Кваліфікаційна експертиза заявки, яка встановлює відповідність сорту критеріям патентоспроможності;
  4. Видача патенту на сорт рослини, свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослини та свідоцтва про авторство на сорт рослини (у разі, якщо заявник є автором сорту).

 Для проведення державної реєстрації сорту рослини до Мінагрополітики (Сектор охорони прав на сорти рослин Департаменту землеробства та технічної політики в АПК) подаються наступні документи:

– заявка на сорт рослини, що містить основну інформацію щодо сорту, селекціонера, заявника, представника заявника та інше;

– технічна анкета, що містить детальну інформацію про характеристики сорту, методи розмноження, показники несхожості сорту з подібними сортами, спеціальні умови вирощування сорту, основи використання, схему селекції, посадковий матеріал, необхідний для експертизи та інше;

– копія пріоритетної заявки, якщо є;

– показники придатності сорту для поширення в Україні;

– довіреність, підписана заявником, засвідчена нотаріально;

– документ, що свідчить про право заявника подавати заявку на сорт, якщо заявник не являється автором сорту;

– фотографії рослини та її органів, які, на думку заявника, відображають основні характеристики сорту.

– документ, що підтверджує оплату встановленого державного мита або засвідчує наявність пільг щодо його оплати;

– документ, що підтверджує оплату послуг по проведенню експертизи заявки за формальними ознаками.

В окремих випадках Мінагрополітики може затребувати додаткові документи або відомості про сорт рослини, що реєструється.

Заявник зобов’язаний забезпечити експертний орган насіннєвим матеріалом у чітко визначеній кількості та у визначені строки.

Заявка може подаватися в будь-який час. Проте до програми державних випробувань на поточний рік включаються лише ті сорти, заявки стосовно яких надійшли до:

– 1 серпня – для озимих культур;

– 1 листопада – для ярих культур;

– 20 листопада – для соняшника.

Сорти, заявки щодо яких надійшли після зазначених термінів, включаються до програми державних випробувань на наступний рік.

Якщо заявка на видачу патенту на сорт рослини була подана спочатку в будь-якій іншій державі, то заявник може скористатись правом пріоритету. Це означає, що протягом 12 місяців від дати подання правильно оформленої заявки до будь-якої держави-учасниці Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин, заявник може подати в Україні заявку і вказати дату подання заявки в тій державі. Для того щоб скористатися правом пріоритету, заявник має зазначити про своє бажання в заяві і протягом двох місяців надати копію заявки, за якою він бажає отримати пріоритет.

Після подання всіх документів розпочинається формальна експертиза заявки, тривалість якої від трьох до шести місяців. За умови позитивних результатів формальної експертизи, розпочинається кваліфікаційна експертиза, тривалість якої від одного до трьох років.

Кваліфікаційна експертиза складається з експертизи на новизну сорту, експертизи назви сорту і етапу проведення комплексу досліджень (польових, лабораторних, аналітичних) щодо визначення відповідності сорту критеріям патентоспроможності - відмінності, однорідності, стабільності та відповідності сорту критеріям можливості поширення в Україні.

При позитивних результатах кваліфікаційної експертизи приймається рішення про виникнення прав на сорт рослини, та заявнику видаються: патент, свідоцтво про державну реєстрацію сорту і свідоцтво про авторство на сорт (якщо автором є заявник).

Якщо сорт не відповідає критеріям новизни, проте, відповідає іншим критеріям патентоспроможності, то приймається рішення про видачу свідоцтва про державну реєстрацію сорту

 

Відділ контролю у сфері насінництва та розсадництва

Управління фітосанітарної безпеки