Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки


 Відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності регулюються Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII (далі - Закон) та іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до частини першої статті 17 Закону законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Сфери законодавчо регульованої метрології визначенні ст. 3 Закону і до них належать такі види діяльності: забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян; контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів; контроль стану навколишнього природного середовища; контроль безпеки умов праці; контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів; топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою; торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної та теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо); обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль; роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови; роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством; роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем; роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів; реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.
  Відповідно до частини третьої статті 17 Закону суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку. Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями затверджено наказом Мінекономрозвитку України 13.10.2016 № 1747, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 р. за № 1417/29547. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374.
  Роботи, пов’язані з проведенням повірки ЗВТ, оплачують заявники відповідно до Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 865.
  Частиною четвертою ст. 17 Закону окремо визначено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
  Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
  Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474.