Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Держпродспоживслужба проводитиме перевірки відповідно до критеріїв, які затвердив Кабмін


  Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері та визначив періодичність проведення планових  заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з 12 грудня 2018 року.

   Державний контроль (нагляд) за дотриманням суб'єктами господарювання норм чинного законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін в області, здійснює Сектор контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в  Тернопільській області, а саме має повноваження:

  • здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (проведення планових та позапланових перевірок);
  • приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

  До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, належать:

- становище суб’єкта господарювання на ринку;

- наявність фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про ціни і ціноутворення;

- кількість обґрунтованих звернень про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

  Крім того, Урядом визначено і ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін та  Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, їх показники, кількість балів за кожним показником.

  Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

  А планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства про ціни і ціноутворення здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

  В той же час, в окремих випадках дозволено здійснювати позапланові перевірки, а саме:

1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі – Державна регуляторна служба);

2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

3) за рішенням суду;

4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

   Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби».

До відома громадян. При виникнення питань щодо правомірності формування, встановлення та застосування державних регульованих цін та тарифів, рекомендуємо звертатись до Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській  області за допомогою та роз’ясненнями.

Для отримання Держпродспоживслужбою погодження на проведення позапланового заходу Державною регуляторною службою, у зверненні необхідно обов’язково зазначити наступну інформацію:

- найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, у відношенні якого подається звернення;

- місце провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання, у відношенні якого подається звернення;

- місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, місце проживання фізичної особи – підприємця, у відношенні якого подається звернення;

- обґрунтувати суть питання щодо якого виникла потреба у поданні запиту;

- надати підтверджуючі документи, що засвідчують про застосовані ціни (тарифи), тобто чеки, квитанції, рахунки тощо.

Звернення подаються на ім'я начальника до Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області за адресою: 43008 

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20 або на електронну адресу info@dpss-te.gov.ua .