Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Адміністративні послуги та погоджувальні процедури за 2022 рік у сфері санітарного законодавства


   Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, незважаючи на запроваджений у державі воєнний стан, продовжує надавати адміністративні послуги, передбачені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. N 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (згідно переліку в додатку до даного розпорядження у редакції розпорядження КМУ від 18.серпня 2021 р. № 969-р), а також здійснює погоджувальні процедури, передбачені чинними санітарними нормами та правилами.  
   Так, до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства надійшло 238 заяв щодо отримання адміністративних послуг та надання погоджувальних процедур. Спеціалістами відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства за результатами їх розгляду задоволено 228 заяв, у наданні – 10-ти відмовлено.
   Зокрема, через Центр з надання адміністративних послуг м. Тернополя надійшло 72 заяви з матеріалами на видачу дозволу (санітарного паспорта) на роботу з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання - рентгенодіагностичних, флюорографічних кабінетів, кабінетів комп’ютерної томографії закладів охорони здоров’я. Задоволено 65 заяв – видано 65 паспортів, по 7 матеріалах – відмовлено. Причиною відмов були: розходження даних, приведених у технічному паспорті та в акті санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту (ф.315/о), невідповідність приміщень вимогам чинних санітарних норм, відсутність повного набору документів згідно переліку, визначеного у інформаційній картці на видачу дозволу на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання.
    Також через ЦНАП надійшло 106 заяв з документами, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. По 103 документах прийнято рішення щодо можливості видачі дозволу на викиди, по 3 документах дано відмови на видачу дозволів. Причини відмов: відсутність для об’єкта санітарно-захисної зони, встановленої Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи при недотриманні нормативної санітарно-захисної зони; відсутність результатів досліджень приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони, встановленої Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи, відсутність повної характеристики окремих виробничих процесів та наявних джерел викидів та ін.
    Впродовж року надавались передбачені санітарним законодавством погоджувальні процедури. Зокрема, надійшла 1 заява з необхідним пакетом документів щодо погодження замовлення на передачу відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (датчиків протипожежної безпеки, що містять ізотопи радіоактивних елементів) для передачі їх на тимчасове зберігання на спеціалізованому підприємстві з радіаційної безпеки для подальшого захоронення чи утилізації, замовлення погоджено.
    До Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області надійшло 35 заяв на видачу акту санітарно-епідеміологічного обстеження закладів охорони здоров’я для подальшого отримання ними ліцензій МОЗ України на провадження медичної практики. Усі заяви задоволено.
    Розглянуто 24 заяви щодо видачі дозволів (санітарних паспортів) на експлуатацію 26 складів для зберігання в них пестицидів та агрохімікатів. За результатами проведених обстежень підготовлено та затверджено 26 санітарних паспортів на право ввезення та зберігання в складах отрутохімікатів та мінеральних добрив.